Тест на визначення сильних сторін вашого характеру

Перед вами 8 зображень людини, складених з простих геометричних фігур: трикутника, кола і квадрата. Виберіть малюнок, з яким себе більше асоціюєте і дивіться відповідь про свої сильні сторони і про свій тип особистості.

1 тип – керівник

Зазвичай це люди, які мають схильність до керівної та організаторської діяльності. Орієнтовані на соціально-значущі норми поведінки, можуть володіти даром хороших оповідачів, які базуються на високому рівні мовного розвитку. Мають гарну адаптацією в соціальній сфері, домінування над іншими утримують в певних межах.

Потрібно пам’ятати, що прояв даних якостей залежить від рівня психічного розвитку. При високому рівні розвитку індивідуальні риси розвинені, реалізовані, досить добре усвідомлюються. При низькому рівні розвитку можуть не проявлятися у професійній діяльності, а бути присутніми ситуативно.

2 тип – відповідальний виконавець

Володіє багатьма рисами типу «керівник», проте в прийнятті відповідальних рішень часто присутні коливання.

Такий тип людей більш орієнтований на «вміння робити справу», високий професіоналізм, володіє високим почуттям відповідальності і вимогливості до себе та інших, високо цінує правоту, тобто характеризується підвищеною чутливістю до правдивості. Часто вони страждають соматичними захворюваннями нервового походження як наслідок перенапруги.

3 тип – тривожно-недовірливий

Характеризується різноманітністю здібностей та обдарованості – від тонких ручних навичок до літературної обдарованості. Зазвичай людям даного типу тісно в рамках однієї професії, вони можуть поміняти її на абсолютно протилежну і несподівану, мати також хобі, яке по суті є другою професією.

Фізично не переносять безлад і бруд. Зазвичай конфліктують через це з іншими людьми. Відрізняються підвищеною ранимою і часто сумніваються в собі. Потребують м’якого підбадьорювання.

4 тип – учений

Ці люди легко абстрагуються від реальності, володіють концептуальним розумом, відрізняються здатністю розробляти на все свої теорії. Зазвичай також володіють душевною рівновагою і раціонально продумують свою поведінку.

Представники даного типу часто зустрічаються серед осіб, що займаються синтетичними видами мистецтва: кіно, цирк, театрально-видовищна режисура, мультиплікація.

5 тип – інтуїтивний

Люди цього типу володіють сильною чутливістю нервової системи, високою її виснажуваністю.

Легше працюють на переключення від однієї діяльності до іншої, зазвичай виступають «адвокатами меншини», за яким стоять нові можливості. Мають підвищену чутливість до новизни.

Альтруїстичні, часто проявляють турботу про інших, мають гарні ручні навички і образну уяву, що дає можливість займатися технічними видами творчості.

Зазвичай виробляють свої норми моралі, мають внутрішній самоконтроль, тобто проявляють самоконтроль, негативно реагуючи на посягання, що стосуються їх волі.

6 тип – винахідник, конструктор, художник

Часто зустрічається серед осіб з технічною жилкою. Це люди, що володіють багатою уявою, просторовим баченням, часто займаються різними видами технічної, художньої та інтелектуальної творчості.

Найчастіше інтроверти, так само, як інтуїтивний тип, живуть власними моральними нормами, не сприймають впливів з боку, крім саме контролю.

Емоційні, одержимі своїми оригінальними ідеями.

7 тип – емотивний

Мають підвищене співпереживання по відношенню до інших людей, важко переживають жорстокі кадри фільму, можуть надовго бути вибитими з колії і бути враженим від жорстоких подій.

Болі і турботи інших людей знаходять у них участь, співпереживання і співчуття, на яке вони витрачають багато власної енергії, якої, в результаті ледве стає на реалізацію їх власних здібностей.

8 тип – нечутливий до переживань інших

Володіє протилежною тенденцією емотивному типу. Зазвичай не відчуває переживань інших людей або ставиться до них із зневагою, і навіть посилює тиск на людей.

Якщо це хороший фахівець, то він може змусити інших робити те, що він вважає за потрібне. Іноді для нього характерна «черствість», яка виникає ситуативно, коли в силу будь-яких причин людина замикається в колі власних проблем.

За матеріалами