Цікаве

Що допоможе студенту написати дипломну роботу?

Дипломна робота – це кінцева праця будь-якого студента у вузі. Вона є показником знань студента за весь період навчання, а також повинна нести в собі нове, раніше ніким не зроблене наукове і практичне дослідження по якомусь питанню, що цікавить студента.

При написанні випускної кваліфікаційної наукової праці виникають складнощі, які легко вирішуються, якщо дотримуватися ряду нехитрих правил.

Правильний вибір керівника

Для кожного випускника серед викладацького складу ВНЗ вибирається викладач, який покликаний курирувати написання студентом дипломної і коригувати його діяльність. Наставник може виявитися для студента дуже важливим. Зокрема, він може допомогти у виборі теми наукового дослідження, складанні плану, грамотному оформленні дипломної роботи.

У його компетенції – давати необхідні поради з приводу написання, організувати попередній захист диплома, рекомендувати вибір літератури.

Також наставник пише рецензію на дипломну. Якщо вона позитивна, то проблем на захисті виникнути не повинно. Якщо ж керівник прискіпливий, то він може не дуже високо оцінити диплом, тоді комісія почне задавати численні запитання до змісту праці і навіть знизити оцінку.

Грамотний вибір теми

Досвідчені викладачі радять замислюватися про тему дипломного дослідження вже на перших курсах інституту. Чому?

По-перше, можна буде максимально докладно вивчити досліджуваний питання. По-друге, попередні курсові роботи можуть лягти в основу теоретичної частини дипломної роботи, а значить, можна буде заощадити багато часу на написання.

У будь-якому випадку писати намагатися потрібно про те, що цікавить, а не про те, що легше.

Головне ж для диплома – не теорія, а практика, і практичне дослідження простіше проводити по темі, що цікавить, в якій хоч трохи розбираєшся.

Однакове оформлення роботи
Успішна робота починається з правильного оформлення, тому що саме на це в першу чергу дивиться комісія. Голови ВАК мають достатню кількість часу на те, щоб прочитати диплом кожного студента, що захищається, однак перегортати роботу вони будуть.

Так, слід звертати увагу на структуру роботи (положення тексту на сторінці, шрифт, вирівнювання), відповідність змісту главам роботи, а також на однаковість. Не повинно бути різних шрифтів, інтервалів та іншого. Стрункість тексту – його успіх!

Особливим пунктом, що викликає складності, є вірне оформлення посилань. Є кілька варіантів оформлення, і ВНЗ використовує один з них. Як правило, науковий керівник або деканат повідомляють, який спосіб постановки посилань повинен використовуватися.

Якщо ж ніяких чітких вказівок в інституті немає, то слід просто вибрати один з варіантів і використовувати його по всій роботі. Головне правило: не можна поєднувати в роботі кілька варіантів оформлення посилань одночасно.

Послідовне виконання роботи

Етапи написання дипломної – вступ, основна частина і висновок.

Вступ – найважливіша частина роботи. Перш за все, у вступі укладена вся структура дипломного праці, по суті, це витримка всього тексту, зібрана на трьох-п’яти сторінках.

Грамотно написаний вступ є третина всієї праці.

На вступі слід акцентувати свою увагу ще й тому, що саме його зазвичай читає комісія, щоб зрозуміти, про що взагалі в дипломі йдеться.

У вступі слід розкрити:

• актуальність цього дослідження;
• об’єкт і предмет дослідження;
• цілі роботи і завдання, спрямовані на досягнення цих цілей;
• гіпотези;
• методологічний апарат дослідження;
• наукову та практичну значущість диплома.

Основна частина дипломної розділяється на теоретичну і практичну. За обсягом вони повинні бути порівнянні, тобто не можна «розмахнутися» в теорії на 35 сторінок, а потім написати практичну частину, скажімо, на 10.

В теорії студент робить літературний огляд, описуючи точки зору інших дослідників на проблему. У практичній частині описується самостійне емпіричне дослідження. В кінці кожного підрозділу і розділу пишуться короткі висновки. Обов’язковою в кінці є також особиста думка студента на досліджуване питання, шляхи вирішення проблеми.

Висновок, як і вступ, є важливим і включає вижимки з наукової роботи. Саме з висновку береться інформація для презентації диплома. Коротко описуються всі етапи дослідження, потім автор викладає точку зору на можливі шляхи вирішення проблеми. Також студент обов’язково повинен підкреслити, що поставлені цілі були досягнуті, а завдання виконані.

Дипломна робота – головна праця студента, вона за своєю суттю є обличчям випускника. Від правильного вибору керівника і теми, грамотного однакового оформлення і послідовного написання роботи залежить успішний захист перед комісією, так само як і якість випускної праці в цілому.

За матеріалами

Любиш розвиватися та отримувати нові знання та досвід поки усі навколо деградують? Тоді підписуйся на нашу спільноту у ФЕЙСБУЦІ! Не будь як всі! Будь ліпшою. Будь розумнішою та мудрішою! Підписуйся!

 

facebook.com/dyvosvit20