Психологія

Щедрі люди слухають своє серце

Психологи з Кембриджа і Стокгольма показали залежність між готовністю жертвувати гроші на благодійність і здатністю відчувати своє серцебиття.

Підписуйся на "Психологія та Саморозвиток" у телеграмі!

У 1884 Вільям Джеймс, один із засновників сучасної психології висунув власну теорію емоцій. За нею фізіологічні реакції тіла на ситуацію виникають раніше емоційного переживання, останнє і є не що інше, як сприйняття і усвідомлення цієї тілесної відповіді. Ця теорія припускає тісний зв’язок між емоціями і так званою чутливістю. Вмінням сприймати сигнали, що надходять від внутрішніх органів.

[the_ad id=”759″]Існування такого зв’язку дійсно продемонстровано в багатьох дослідженнях. Наприклад, в 2013 році було показано, що прослуховування биття власного серця підсилює чутливість до несправедливості. Автори нової роботи вивчали зв’язок між чутливістю і альтруїзмом, тобто схильністю допомагати іншим на шкоду власним інтересам.

Для визначення чутливості випробуваним давали прослухати кілька серій звукових сигналів, які були або узгоджені, або не узгоджені з биттям їх серця. Учасники експерименту повинні були визначити, чи є узгодження, чи ні. Відсоток правильних відповідей сильно змінювався від одного учасника до іншого і використовувався як показник чутливості.

Рівень альтруїзму визначався за допомогою простої економічної гри «Диктатор», в ході якої учасники повинні були приймати рішення про розподіл грошей між собою і невідомим іншим учасником. Прийняті при цьому рішення визначали плату, яку отримував кожен за свою участь в експерименті. Також збиралися дані про те, як самі учасники оцінюють свій «матеріалізм» і свою «емпатію».

У дослідженні взяли участь дві групи з 30 і 57 учасників. Учасники другої групи додатково проходили «тренування»: після вимірювання чутливості їм давали прослухати нові серії звуків, кожен раз повідомляючи, чи правильно вони вгадали.

В ході експерименту було встановлено, що існує чітка кореляція між чутливістю до серцебиття і щедрістю: зміна чутливості на 10% відповідало в середньому додатковим £ 5, відданим іншому. При цьому кількість відданих грошей не корелювало ні з тим, як самі учасники оцінювали свої альтруїстичні якості, ні з загальним рівнем їх сенсорної чутливості (наприклад, до запахів).

Також показано, що «тренування» дійсно підвищувала чутливість, але не надавала ніякого впливу на рівень альтруїзму. Як підкреслюють автори, це свідчить про те, що виявлену кореляцію можна інтерпретувати як пряму залежність – її механізм складніший і потребує подальшого дослідження.