Психологія

Еріх Фромм: 3 типових механізми втечі від свободи

Оригінальні погляди на проблему свободи видатного мислителя XX століття Еріха Фромма, який провів глибокий аналіз психологічного значення свободи для людини.

Підписуйся на "Психологію стосунків" у Фейсбуці!

Соціально-психологічним феноменам свободи присвячена перша книга Е. Фромма «Втеча від свободи», написана ним під час Другої Світової війни в США, куди, будучи євреєм, Фромм емігрував з нацистської Німеччини. Роздуми Фромма, присвячені етичним і соціально-психологічним феноменам свободи, до сих пір зберігають свій стимулюючий потенціал для самостійних пошуків.

Еріх Фромм виділив три типових механізми втечі від свободи, характерних для сучасного суспільства:

1. авторитаризм;
2. деструктивність;
3. автоматизує конформізм.

Під авторитаризмом Е. Фромм розумів комплекс садомазохістських відносин різного соціального масштабу. Такі садомазохістські відносини виражають тенденції відмови від незалежності своєї особистості і прагнення злити своє «Я» з ким-небудь або з чим-небудь зовнішнім, щоб таким чином знайти силу, якої бракує самому індивіду. Іншими словами, індивід шукає нові, “вторинні” узи замість втрачених первинних.

Деструктивність за  Фроммом необхідно відрізняти від садомазохістських прагнень, хоча вони здебільшого бувають взаємопов’язані. Деструктивність відрізняється тим, що її метою є не активний або пасивний симбіоз, а знищення, усунення об’єкта. Хоча деструктивність заснована на тому ж безсиллі і ізоляції індивіда, тут позбавлення від почуття безсилля по відношенню до навколишнього світу досягається руйнуванням цього світу. Якщо садизм прагне посилити самотнього індивіда за рахунок його панування над іншими, то деструктивність – за рахунок ліквідації будь-якої зовнішньої загрози. Звичайно, в разі повного тріумфу руйнівник виявиться зовсім самотнім, але це буде «блискуча» самотність, в якій йому не будуть загрожувати ніякі зовнішні сили. Зруйнувати світ – остання, відчайдушна спроба не дати світові зруйнувати себе.

Крім авторитаризму і деструктивності людина може спробувати позбутися від самотності і відчуженості шляхом абсолютного підпорядкування соціальним нормам, стаючи точно таким же, як і всі інші. Е. Фромм вважав, що подібна втрата індивідуальності шляхом автоматизації конформізму вкоренилася в соціальному характері більшості сучасних людей.

Трьом способам втечі від свободи Е. Фромм протиставив спонтанну активність як вільну діяльність особистості, яка може проявлятися в емоційному, інтелектуальному і чуттєвому житті людини, а також і в її волі.

За матеріалами